Có 1 kết quả:

gēn chú

1/1

gēn chú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eradicate