Có 1 kết quả:

Gé lán tè ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄊㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Grant (name)