Có 1 kết quả:

gé zi ní

1/1

gé zi ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tartan
(2) plaid