Có 1 kết quả:

gé zi mián bù

1/1

gé zi mián bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gingham