Có 1 kết quả:

Gé lā cí

1/1

Gé lā cí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Graz (city in Austria)