Có 1 kết quả:

gé dòu

1/1

gé dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wrestle