Có 1 kết quả:

Gé ruì nà dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Grenada, island country in the Caribbean Sea (Tw)