Có 1 kết quả:

Gé luó zī ní

1/1

Từ điển Trung-Anh

Grozny, capital of Chechen Republic, Russia