Có 1 kết quả:

Gé sà ěr

1/1

Gé sà ěr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

King Gesar, hero of a Tibetan and Mongolian epic cycle