Có 1 kết quả:

Guì xì jūn fá ㄍㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ ㄈㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guangxi warlord faction, from 1911-1930