Có 1 kết quả:

guì yú

1/1

guì yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mandarin fish