Có 1 kết quả:

Táo shān

1/1

Táo shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peach mountain
(2) Taoshan district of Qitaihe city 七台河[Qi1 tai2 he2], Heilongjiang

Một số bài thơ có sử dụng