Có 1 kết quả:

àn wén

1/1

àn wén

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bản văn, văn bản

Từ điển Trung-Anh

text