Có 1 kết quả:

àn bǎn

1/1

àn bǎn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thớt, tấm ván, tấm phản

Từ điển Trung-Anh

kneading or chopping board