Có 1 kết quả:

ān shù

1/1

ān shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

eucalyptus