Có 1 kết quả:

zhuō miànr

1/1

zhuō miànr

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 桌面[zhuo1 mian4]