Có 1 kết quả:

Tóng lú xiàn

1/1

Tóng lú xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tonglu county in Hangzhou 杭州[Hang2 zhou1], Zhejiang