Có 1 kết quả:

Tóng bǎi

1/1

Tóng bǎi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tongbai county in Nanyang 南陽|南阳[Nan2 yang2], Henan

Một số bài thơ có sử dụng