Có 1 kết quả:

Tóng zǐ xiàn

1/1

Tóng zǐ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taongzi county in Zun'yi 遵義|遵义[Zun1 yi4], Guizhou