Có 1 kết quả:

Sāng dì nuò Mín zú Jiě fàng Zhèn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sandinista National Liberation Front