Có 1 kết quả:

sāng bā

1/1

sāng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

samba (dance) (loanword)