Có 1 kết quả:

Sāng tuō lǐ ní Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Santorini (volcanic island in the Aegean sea)