Có 1 kết quả:

sāng ná

1/1

sāng ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sauna (loanword)