Có 1 kết quả:

Sāng jǐ bā ěr ㄙㄤ ㄐㄧˇ ㄅㄚ ㄦˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zanzibar