Có 1 kết quả:

Huán rén Mǎn zú Zì zhì xiàn ㄏㄨㄢˊ ㄖㄣˊ ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huanren Manchu autonomous county in Benxi 本溪, Liaoning