Có 1 kết quả:

dǎng chē

1/1

dǎng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 打檔車|打档车[da3 dang3 che1]