Có 1 kết quả:

Huà nán xiàn

1/1

Huà nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hua'nan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯[Jia1 mu4 si1], Heilongjiang