Có 1 kết quả:

Huà chuān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huachuan county in Kiamusze or Jiamusi city 佳木斯[Jia1 mu4 si1], Heilongjiang