Có 2 kết quả:

guākuò
Âm Pinyin: guā, kuò
Unicode: U+6870
Tổng nét: 11
Bộ: mù 木 (+7 nét)
Hình thái: ⿰𠯑
Nét bút: 一丨ノ丶ノフ一フ丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 2

1/2

guā

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Nguyên là chữ “quát” 栝.

kuò

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bao quát
2. buộc lại, bó lại

Từ điển Thiều Chửu

① Nguyên là chữ quát 栝.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 括 (bộ 扌).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Quát 栝.