Có 1 kết quả:

gǎn jūn

1/1

gǎn jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bacillus (any rod-shaped bacteria)