Có 1 kết quả:

Liáng shān shì

1/1

Liáng shān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liangshan city in Shandong