Có 1 kết quả:

liáng lóng

1/1

liáng lóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

diplodocus