Có 1 kết quả:

liáng lóng ㄌㄧㄤˊ ㄌㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diplodocus