Có 1 kết quả:

Méi xiàn

1/1

Méi xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Meixian county in Meizhou 梅州, Guangdong