Có 1 kết quả:

Méi shān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Meishan township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan