Có 1 kết quả:

méi hé qì

1/1

méi hé qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(TCM) plum-pit qi, a feeling of a lump in the throat (globus pharyngis) or of stagnant phlegm