Có 1 kết quả:

méi sà lín

1/1

méi sà lín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

muslin or mousseline silk fabric