Có 1 kết quả:

Méi lǐ sī Dá wò ěr zú qū ㄇㄟˊ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄚˊ ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄗㄨˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Meilisi Daur district of Qiqihar city 齊齊哈爾|齐齐哈尔[Qi2 qi2 ha1 er3], Heilongjiang