Có 1 kết quả:

gěng quǎn

1/1

gěng quǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

terrier