Có 1 kết quả:

tiáo jī

1/1

tiáo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

long narrow table

Một số bài thơ có sử dụng