Có 1 kết quả:

shāo gōng

1/1

shāo gōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 艄公[shao1 gong1]