Có 1 kết quả:

chén shù

1/1

chén shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese ash (Fraxinus chinensis)