Có 1 kết quả:

mèng mèi

1/1

mèng mèi

giản thể

Từ điển phổ thông

mộng mị, ngủ mơ

Từ điển Trung-Anh

(1) to dream
(2) to sleep

Một số bài thơ có sử dụng