Có 1 kết quả:

wú tóng kē ㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄎㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sterculiaceae, family of Malvale trees incl. Cacao, Cola and Firmiana