Có 1 kết quả:

Lí shù qū

1/1

Lí shù qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lishu district of Jixi city 雞西|鸡西[Ji1 xi1], Heilongjiang