Có 1 kết quả:

suō biāo

1/1

suō biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 梭鏢|梭镖[suo1 biao1]