Có 1 kết quả:

suō biāo ㄙㄨㄛ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 梭鏢|梭镖[suo1 biao1]