Có 1 kết quả:

tī dù

1/1

tī dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gradient