Có 1 kết quả:

tī dù huí bō

1/1

tī dù huí bō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

gradient echo