Có 1 kết quả:

tī shì pèi gǔ

1/1

tī shì pèi gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

laddering (of stock sales)