Có 1 kết quả:

tī ēn tī

1/1

tī ēn tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

TNT (trinitrotoluene) (loanword)